ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြ ကို အခြန္တိုးေကာက္မယ္ လို ့ အိုဘားမား ေျပာ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ အိုဘားမား ၏ တစ္ႏွစ္ တစ္ခါ တိုင္း ျပည္ သို ့ ေျပာၾကား
သည့္ မိန္ ့ခြန္း ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပ မိန္ ့ခြန္း တြင္ ခ်မ္းသာ သည့္ သူမ် ား ကို အခြန္
တိုး ျမွင့္ ေကာက္ခံ မွာ ျဖစ္ ၿပီး ၀င္ေငြ နည္း ႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ် ား ကို အခြန္ အခေပး
ေဆာင္ မႈ အတြက္ ထိုက္သင့္ ဆုေၾကး ျပန္လည္ ေပး အပ္ မႈ ကို တိုး ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပး သြား
မည္ ဟု သမၼတ အိုဘားမား က လႊတ္ေတာ္ သို ့ တင္သြင္း သြား မည္ ဟု FNG မွ သိရသည္။

တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသိန္း ေက်ာ္ အထက္ ရွိသည့္ ဇနီးေမာင္ ႏွံ
ႏွစ္ဦး အတြက္ လက္ရွိ အခြန္ေကာက္ခံ မႈ ႏႈန္းထား ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း
မွ ထပ္မံ တိုးျမွင့္ မည္ ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာ သူမ် ား ၏ ၀င္ေငြ မွ အစိုးရ က အခြန္ စည္းၾကပ္ မႈ  တြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ မႈ
တစ္ခ်ိဳ ့ ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ နစ္နာ သည္ ဟု အိုဘားမား
က ေျပာသည္။

လူလတ္ တန္းစား မ် ား အတြက္ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံ မွာ ျဖစ္ ၿပီး
ငါးႏွစ္ ေအာက္ ကေလး ရွိသည့္ မိဘမ် ား အတြက္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ စရိတ္
တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရရွိ မည္ ျဖစ္သည္။

မစၥတာ အိုဘားမား က ၿပီးခဲ့သည့္ လ က ၀င္ေငြ နည္း ေက်ာင္းသားမ် ား ေဒသႏၱရ
ေကာလိပ္ တြင္ အခမဲ့ ပညာသင္ ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ကို လည္း ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ခ်မ္းသာသူမ် ား ကို အခြန္ တိုးေကာက္ မည့္အစီအစဥ္ သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ရီပတ္
ဘလီကန္ ပါတီ ၏ ဆင္းရဲသားမ် ား ကို ဂရုစိုက္မည့္ အစီအစဥ္ အား အေကာင္း
ဆံုး ထိုးႏွက္ ခ်က္ ျဖစ္သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲ ခတ္ မ် ား က ေျပာသည္။

Advertisements