အိႏၵိယ သမၼတ ေဟာင္းႀကီး ေဒါက္တာ အဗၺဒူလ္ ကာလမ္ အသက္ ၈၃ ခုႏွစ္ အရြယ္ မွာ ကြယ္လြန္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၁၁ ဦး ေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ တာ ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူ အဗၺဒူလ္
ကာလမ္ ဟာ ဇူလိုင္ လ  ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့ ည ေန အသက္ ၈၃ ႏွစ္ အရြယ္
မွာ ဆံုး ပါးသြား ခဲ့ ပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ က ေန ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ အိႏိၵယ ႏို္င္ငံ ရဲ  ့သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ ေပမယ့္ ၀မ္းေရး အတြက္ အိႏိၵယ စီမံခန္ ့ခြဲ မႈ  အင္စတီ က ် ဳ မွာ “ရွင္သန္
ေပ ်ာ္ရႊင္ ကမာၻ တစ္ခြင္” ေခါင္းစဥ္ နဲ ့ ပို ့ ခ ်ေန တုန္း ႏွလံုး ေရာဂါ ေၾကာင့္ လဲက ် ၿပီး
ေနာက္ ဗီႆ      ႏိုး ေဆးရံု ကို အျမန္ တင္ ပို ့ ခဲ့ ေပမယ့္ ဆံုး ပါး သြား ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲ သား တမီလ္ မြတ္ဆလင္ မိသားစု က ေန ေမြးဖြား လာတာ ျဖစ္ေပမယ့္ တမီလ္
နာဒူး ျပည္နယ္ က စိန္ ့ ဂ ်ိဳး ဆက္ဖ္ ေကာလိပ္ ၊ မဒရပ္ တကၠ သိုလ္ ေတြ က ေန ရူပေဗဒ
နဲ ့ ညဴကလီးယား ဘာသာ ရပ္ ေတြ မွာ ပါ ရဂူ ဘြဲ  ့ ရရွိ ခဲ့ ၿပီး အိႏိၵ ယ ႏိုင္ငံ ကို ညဴ ကလီး
ယားလက္နက္  ႏိုင္ငံ အျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

အစၥလာလမ္ ဘသာ၀င္ ျဖစ္ ေပမယ့္ ဟိႏၵဴ  ဘာသာ ၀င္ ေတြ က ေလးစား ၾကည္ ညိဳ သာ
မကာ သူ  ့ ရဲ  ့ ပြင့္ လင္း ရွင္းသန္ ့ တဲ့ အေတြး ေၾကာင့္ ကမာၻ တစ္၀ွမ္း က ၾကည္ ညိဳ ေလး
စား ၾက ပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ဖို ့ ေဒလီ ကို လာရာ မွာ စာအုပ္ ေတြ ထည့္
ထား တဲ့ ေသတၱာ ငယ္ တစ္လံုး နဲ ့ အ၀တ္ အစား ထည့္ တဲ့ အိတ္ ငယ္ တစ္လံုးသာ ပါ ရွိ ခဲ့
ၿပီး တာ၀န္ ၿပီး ဆံုး လို ့ သမၼတ နန္းေတာ္ က ထြက္ ခြာ ခ ်ိန္ မွာ လဲ သူ လာစဥ္ က ပါတဲ့
ေသတၱာ နဲ ့ လက္ဆြဲ အိတ္ ကို ပဲ ကိုင္ ၿပီး ျပန္ လည္ ထြက္ ခြာ ခဲ့ ပါတယ္။

Advertisements