ဒီခ်ဳပ္ အာဏာရခဲ့ေသာ္

(ဒီခ်ဳပ္အာဏာရေရး အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမား ထားေနၾကဆဲျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ားသို႔)

အမွန္ေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မယုံၾကည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္
အခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တက္ၾကြေနသူေတြက ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ တက္
ၾကြေနၾကတာ ျဖစ္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တြက္ခ်က္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့ ျငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ ၁၈ ကိုပယ္ဖ်က္မလား။
အေရးေပၚ စီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ ည ကို ဖ်က္သိမ္းမလား။ အဲဒီေမးခြန္းကို အရင္ စေမးခ်င္ပါတယ္။
က်ေနာ္ျဖင့္ သိပ္မထင္လွဘူး။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကိုေတာင္မွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအလိုက်
သမဂၢျဖဳတ္ခိုင္းတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အဲဒီဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ မထင္လွဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္အားထားေနၾကတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြမ်ားက ဒီခ်ဳပ္ကျဖင့္
အဲသလို ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်တဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းမွာပါပဲလို႔ ယူဆထားၾကတဲ့ အတြက္ …ေကာင္းျပီ၊
ဒီခ်ဳပ္က အဲဒီဥပေဒ ေတြကို ဖ်က္သိမ္းမယ္လို႔ ယူဆလိုက္ၾကပါစို႔။ အဲသလိုဖ်က္သိမ္းလို႔ရႏိုင္မလား။ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့။ ဖ်က္သိမ္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူမ်ားစုမဲေတြကို ရထားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ
ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို ဖ်က္သိမ္းတာကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
သေဘာမက်ရင္ လက္ေတြ႔မွာ အက်ဳိးရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔ အက်ဳိးမရွိႏိုင္သလဲ ဆိုေတာ့ ဥပေဒကို
ဖ်က္သိမ္းထားေပမယ့္ ရဲကအဲဒီ ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒသစ္ကို မလိုက္နာပဲ ဆႏၵျပသူေတြကို
ဖမ္းတယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ မိတ္ေဆြမ်ားေျဖၾကည့္ပါ။ ရဲက ဥပေဒကို မလိုက္နာပဲ အဲသလိုလုပ္စရာ
အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတြးခ်င္ေတြးမယ္။ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ရဲကို အမိန္႔ေပးမယ့္သူဟာ
ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားပါတယ္။

ရဲဟာ စစ္တပ္ေအာက္မွာပါ။ သမၼတေအာက္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ေ
ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔႔ပဲ ဆိုပါစို႔။ ဥပေဒမလိုက္နာတဲ့ရဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္ကေနျဖဳတ္မယ္ဆိုပါေတာ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးကခံမယ္ထင္ပါသလား။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးကမခံရင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ထင္ပါသလား။

တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါမွ မဟုတ္ပါတီဝင္ေတြကို ရဲကဝင္ဖမ္းျပီ ဆိုပါေတာ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာတတ္ႏိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ဒါမ်ဳိးကေတာ့ အေတြးေခါင္တာပါကြာ၊ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက တခ်ဳိ႔က ထင္ေကာင္းထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သိပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္အလာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြမွာ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ယူေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ျပီး အာဏာရွင္လည္းျဖစ္တဲ့ သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီက မဲခိုးမဲညစ္ပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စုလိုလားတဲ့ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းက မဲအႏိုင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီက ညစ္ေတာ့ ျပႆနာတက္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ အေနာက္အုပ္စုက ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းခိုင္းျပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ပါတယ္။ သမၼတက ေရာဘတ္မူဂါဘီဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္ရပါတယ္။ အာဏာရဲ့ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္တို႔ကို ေရာဘတ္မူဂါဘီက ကိုင္ထားပါတယ္။ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ အာဏာခြဲေဝႏိုင္ၾကတယ္ဆိုျပီး အေနာက္အုပ္စုကခ်ီးမြမ္းခန္းၾကီးဖြင့္ျပီး တယ္မၾကာလွပါဘူး။ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းရဲ့လူေတြကို ေရာဘတ္မူဂါဘီရဲ့ ရဲေတြက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းတာေတြ လုပ္ေတာ့တာ ပါပဲ။ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အသတ္ခံရပါတယ္။ အဲသလိုနမူနာေတြရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလုပ္သလဲဆိုရင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို လုပ္ၾကံတဲ့အထိ လုပ္ပါတယ္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပါတီကလူေတြကို မဖမ္းရင္ေတာင္မွ တပ္သိမ္းလယ္ေျမျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ လယ္သမားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးဥပေဒကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့့ ေက်ာင္းသားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ခတိုးေပးဖို႔ေတာင္းတဲ့ အလုပ္သမားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ အဲသလိုဖမ္းရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာမယ္ထင္ပါသလား။ ဟုတ္ျပီ။ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က အစ္မၾကီး ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ပါ။ က်ေနာ့္အလုပ္ဝင္မရွဳပ္ပါနဲ႔ဆိုရင္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ခန္႔လို႔လည္း မရဘူး၊ ျဖဳတ္လို႔လည္း မရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သတိရေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရပ္သားအစိုးရတက္လာရင္ အဲဒီအရပ္သားအစိုးရဟာ စစ္တပ္ခြင့္ျပဳသေလာက္ အတိုင္းအတာအထိသာ ရဲကို အသုံးျပဳခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ စစ္တပ္ကို၊ ရဲကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ လယ္သမားေတြကို ဖမ္းတာ၊ သတ္တာေတြကို သမၼတက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္။ အလုပ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္တာေတြကို အဲဒီသမၼတက ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသမၼတ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ သူလည္း အာဏာရွင္ျဖစ္သြားမွာပဲေပါ့။

ဒီ့ထက္ပိုဆိုးတဲ့ ျပႆနာတခုကို ေျပာပါဦးမယ္။ စစ္တပ္က ေကအိုင္ေအကိုတိုက္ျပီဆိုပါစို႔။ (ဒါဟာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။) စစ္သားေတြက ကခ်င္မေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ျပီဆိုပါစို႔။ (ဒါလည္း ခဏခဏျဖစ္ေနက် ကိစၥပါ။) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္မလဲ။ တိုက္ပြဲခ်က္ခ်င္းရပ္ပါလို႔ သမၼတၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမိန္႔ေပးရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ စစ္အာဏာရွင္လက္သစ္ကေလး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္က လက္ခံမယ္ထင္ပါသလား။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမွ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ ကေန ထြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မင္းေအာင္လိႈင္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာဖူးတာကို မေမ့ပါနဲ႔။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျပီးမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ မင္းေအာင္လိႈင္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေပးထားတာကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။

တပ္မေတာ္သားတေယာက္က ကခ်င္မေလးတေယာက္ကို အဓမၼျပဳက်င့္ရင္လည္း သမၼတက ဘာမွ လုပ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္သလို၊ ေနာက္ထပ္ကိုပါၾကီးတေယာက္ကို ထပ္သတ္ရင္လည္း ဘာမွ လုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္သားကို တရားစီရင္ခြင့္ကိုလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ယူထားလို႔ပါပဲ။

ေကာင္းျပီ။ အဲဒါေတြခဏထားပါဦး။ လက္ေတြ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ အနီးကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ အဲဒါ သိပ္လက္ေတြ႔က်ပါတယ္။ အဲဒါကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ တကယ္တန္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကလည္း ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ အဲဒီေထြအုပ္က ဘယ္ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္မွာ ရွိပါသလဲ။ ဟုတ္ကဲ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဌာန ေအာက္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေထြအုပ္ေတြဟာ မိတ္ေဆြတို႔သိၾကတဲ့ အတိုင္း စစ္တပ္ကလူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ျပည္နယ္ေတြ၊ တိုင္းေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ဘယ္သူကထြက္ျပီး ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေလ့ရွိပါသလဲ။ အဲဒါကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေလ့ရွိသူဟာ နယ္လုံဝန္ၾကီးပါ။ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လုံျခဳံေရးဝန္ၾကီးက အေရးပါတဲ့ အာဏာရွိသူျဖစ္ေနပါတယ္။ ေထြအုပ္နဲ႔ နယ္လုံက ေနရာတိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ စစ္တပ္က လူေတြပါ။ သူတို႔ကိုကိုင္တဲ့ ဝန္ၾကီးေတြကလည္း စစ္တပ္ကလူေတြပါ။ ခန္႔ထားသူျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသူကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတေလွ်ာက္လုံးမွာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ စစ္တပ္ကလူေတြပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို စစ္အစိုးရလို႔က်ေနာ္တို႔က ေခၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေထြအုပ္ေတြကို မင္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္မပါနဲ႔ အေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ အစိုးရ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရတို႔ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစလို႔ သမၼတၾကီးေဒၚစုကေျပာျပီဆိုပါစို႔။ စစ္အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ခံမယ္ထင္ပါသလား။ လက္မခံရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ေကအိုင္ေအတို႔၊ ယူဒဗလ်ဴအက္ေစတို႔ ေကအန္ယူတို႔လာၾကေဟ့။ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔တပ္ေတြကို တိုက္ထုတ္ပစ္လိုက္စမ္းလို႔ ေျပာမယ္ထင္ပါသလား။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူးဗ်ာ။

ကဲ..ကဲ… အဲဒါေတြ မရရင္လည္း ရွိေစေတာ့။ က်န္းမာေရးေလးေတာ့ ျပဳျပင္ၾကဦးစို႔။ က်န္းမာေရးပိုင္းကိုေရာ စစ္တပ္သေဘာမတူတာေတြကို ေဒၚစုက လုပ္လို႔ရမယ္ထင္ပါသလား။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ က်န္းမာေရးဦး စီးဌာနမွာ စစ္တပ္ကအရာရွိေတြကိုခန္႔ထားလိုက္တာ ဘာေၾကာင့္ထင္ပါသလဲ။ အဲဒါၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တာပါ။ စစ္တပ္ကလူေတြက ေနရာဦးထားတာပါ။ စစ္တပ္ကလူေတြကို ေက်ာ္ျပီး ေဒၚစုဒါမွ မဟုတ္ အရပ္သားအစိုးရက ဘာမွ လုပ္လို႔မရေအာင္ ေနရာအဆင္သင့္ယူထားတာပါ။

ေကာင္းျပီ။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ဆူဆူပူပူျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ေဒၚစုကိုင္တြယ္ေတာ့မယ္ ဆိုပါေတာ့။ လဝကကို ေဒၚစုကိုင္လို႔ရပါ့မလား။ လဝကထဲမွာ တပ္ကလူေတြ ထည့္ထားျပီးတာ ၾကာလွပါပေကာ။ လဝကထဲကို စစ္တပ္ကလူေတြပို႔ျပီးမွ၊ ရဲခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီကို လဝကဝန္ၾကီးလုပ္ခိုင္းျပီးမွ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို စနစ္တက် ဖန္တီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့တာပါ။ ဘ႑ာအခြန္မွာလည္း စစ္တပ္ကလူေတြေရာက္ႏွင့္ေနျပီပဲ။ ဘယ္ဌာနမွာ စစ္တပ္ကလူေတြ စီးမထားတာရွိသလဲ။

ကဲ…ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အသံတို႔ကိုၾကည့္ရေအာင္။ မင္းတို႔တေတြ အစိုးရပါးစပ္လုပ္လာတာၾကာျပီ။ ေဖကံေကာင္းတို႔၊ ေစာလွထြန္းတို႔၊ တကၠသိုလ္ျမတ္သူတို႔နဲ႔ ငါ့ကိုေဆာ္လာတာ တသက္လုံးပဲ။ အခုငါသမၼတျဖစ္ျပီ။ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေရးစမ္းကြာဆိုရင္ ရမယ္ထင္သလား။ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အသံရဲ့ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အကုန္လုံးက စစ္သားေတြခ်ည္းပဲ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ မန္ေနဂ်ာအဆင့္အထိ စစ္သားေတြခ်ည္းပဲ။ ကဲ…ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံက သမၼတေဒၚစုကိုင္တာခံမလား။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကိုင္တာ ခံမလား။ ဘယ္လိုထင္လဲ။

ဒါ….သဘာဝမက်တဲ့ကိစၥပဲ။ ကဲ…အဲဒီစစ္တပ္ကလူေတြကိုျဖဳတ္ပစ္စမ္းကြာ။ ရမယ္ထင္သလား။ မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္ထင္သလား။

ဌာနတိုင္း၊ ဌာနတိုင္းမွာ စစ္ဗိုလ္ေတြစီးထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မလုံေလာက္ေသးဘူးထင္လို႔ အတြင္းဝန္စနစ္ကို မၾကာခင္တုန္းက စတင္အသက္သြင္းလိုက္တယ္။ ဝန္ၾကီးဆိုတာ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းပဲ ခံမယ့္လူ။ အတြင္းဝန္က တသက္လုံးရွိမယ့္လူ။ အဲဒီအတြင္းဝန္ေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ မိတ္ေဆြတို႔ သတိထားၾကည့္မိၾကသလား။ အတြင္းဝန္အားလုံးနီးပါးဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြခ်ည္းပဲ။

တႏိုင္ငံလုံးကို စစ္တပ္ကစီးထားျပီးျပီ။ တကၠသိုလ္ေတြ ေက်ာင္းေတြဆိုလည္း ၾကည့္ဦး။ စစ္တပ္ တကၠသိုလ္ေတြ ပြားထားျပီးျပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၱရားအားလုံးဟာ စစ္ယႏၱရားေတြခ်ည္းျဖစ္ေနျပီ။ အဲဒီ စစ္ယႏၱရားေတြရဲ့ အထက္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ တကယ့္ထိပ္သီး၊ တကယ့္အာဏာရွင္စစ္စစ္ဆိုတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ဆိုတာကလည္း ဘယ္သူမွ ထိမရ၊ တို႔မရတဲ့သူအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးထားတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတကို ဘယ္လိုျဖဳတ္ခ်ရမယ္ဆိုတာကိုသာ ေရးထားတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုျဖဳတ္ခ်ရမလဲဆိုတာ ေရးမထားဘူးဆိုတာကို မိတ္ေဆြတို႔ သတိျပဳမိၾကပါသလား။ တကယ့္ အစိုးရဟာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ၊ တကယ့္ အာဏာရွင္ဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အရပ္သားအစိုးရ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ တက္လာရင္ တိုင္းျပည္ကိုေမာင္းႏွင္မယ့္သူဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းကိစၥကို လယ္သမားေတြက ဆႏၵျပျပီဆိုပါေတာ့။ စစ္တပ္ကပစ္ခဲ့ရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မလဲ။ ရဲက ပစ္ခဲ့ရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မလဲ။ ဘာလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သယံဇာတေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးထားတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ စစ္ကြ်န္ခရိုနီေတြရယ္၊ စစ္ေဆြစစ္မ်ဳိးေတြရယ္၊ ဦးပိုင္ရယ္၊ MEC ရယ္ပါ။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေတြအေပၚမွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ မတရားလုပ္ေနတာပဲ။ ဦးပိုင္နဲ႔ MEC ကိုဖ်က္စမ္းလို႔ သမၼတၾကီး ေဒၚစုက အမိန္႔ေပးျပီဆိုပါေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ခံမယ္ထင္ပါသလား။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မခံရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအားကို စုစည္းျပီး လူထုအားနဲ႔ မတရားမႈကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္သြားမယ္လို႔ထင္ပါသလား။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ လူထုမနာေအာင္ အညံ့ခံလိုက္ၾကပါလို႔ပဲ ေျပာမယ္ထင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘာလဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟန္ျပလုပ္ေပးထားတယ္။ ေရြးေကာက္ခံေတြကို လႊတ္ေတာ္ၾကီးေဆာက္ေပးျပီး ျငင္းၾကခုန္ၾကရန္ျဖစ္ၾကဖို႔ ေနရာေပးထားတယ္။ ေရြးေကာက္ခံေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရနာမည္ခံခိုင္းထားတယ္။ တကယ့္အစိုးရတရပ္ကိုေတာ့ အဲဒီနာမည္ခံ ဟန္ျပေတြရဲ့ ေအာက္မွာ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျမဳပ္ႏွံျပီးဖြဲ႔ထားတယ္။ အဲဒီအစိုးရကို စစ္တပ္နဲ႔ခ်ည္းဖြဲ႔ထားတယ္။ ေလွၾကီးေပၚမွာ ေလွငယ္တင္ထားတယ္။ အစိုးရအတြင္းသားထဲမွာ အစိုးရတရပ္ကို ျမွဳပ္ႏွံထားတယ္။ အဲဒီအစိုးရဟာ အသားထဲကေလာက္ပဲ။ အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကသာ ငါးႏွစ္တခါ သက္တမ္းကုန္ျပီး ေျပာင္းသြားမယ္၊ အသားထဲကေလာက္ကေတာ့ ခႏၶာေျပာင္းျပီး ရွင္သန္ေနမွာပဲ။ ေရြးေကာက္ခံေတြက ငါးႏွစ္တခါ ဝင္လာ၊ ျငင္းခုန္လိုက္၊ ဝတ္ေကာင္းစားလွေလးေတြဝတ္ျပီး ၾကြားဝါျပီး ျပန္ဆင္းသြားခ်ိန္မွာ စစ္တပ္အစိုးရက ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေနႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားတာဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ အႏွစ္သာရပဲ။

တကယ္လို႔ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရျပီးေနာက္မွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဦးပိုင္၊ MEC တို႔က တိုင္းျပည္သယံဇာတအားလုံး အပိုင္စီးထားတာကို ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ တႏိုင္ငံလုံးကိုေထြအုပ္ကမတရားအုပ္ ခ်ဳပ္ေနတာကို ဖယ္ရမယ္။ ဦးစီးဌာနေတြထဲမွာ သူလွ်ိဳေတြလို ထည့္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြကို ဖယ္ထုတ္ရမယ္။ အစိုးရရုံးတိုင္းကို အုပ္စီးထားတဲ့ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ အတြင္းဝန္ေတြကို ဖယ္ရွားရမယ္။ ဒါေတြ မလုပ္ႏိုင္ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြရွိေနသမွ် ဘာဒီမိုကေရစီမွ လုပ္လို႔ မရဘူး။

အဲဒါမ်ဳိးေတြကို အရပ္သားအစိုးရတရပ္က ဘယ္လိုမွ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ကတုတ္က်င္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကာကြယ္ထားတယ္။ ေရွ႔တိုးမရေအာင္ ဂ်မ္းတုံးခုထားတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၲရား၊ ကာလုံအဖြဲ႔၊ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ နယ္လုံ၊ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာႏႈန္း စတဲ့ ကတုတ္က်င္းေတြ၊ ဂ်မ္းတုံးေတြ ပါပဲ။ အဲဒါေတြအားလုံးကို အာမခံေပးထားတဲ့အရာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါပဲ။

အဲဒီကတုတ္က်င္းေတြ ၊ ဂ်မ္းတုံးေတြအားလုံးကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကိုေရာက္လာရင္ေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပါမယ္။ အဲဒါဟာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ကတုတ္က်င္းအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး အဲဒီေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိေရာက္ဖို႔ဆိုတာကိုက သိပ္ခက္ခဲေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားျပီးေနပါျပီ။ သူတို႔စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္လာျပီး ေနာက္မွာ အာဏာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သြားၾကျပီ။ အာဏာဟာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။ မေန႔တေန႔ကမွ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လာတဲ့ အေပ်ာ္တမ္းႏိုင္ငံေရးသမားေတြ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ အာဏာပုန္းေတြကို ဘယ္လို ဝွက္ျပီး ေနရာယူထည့္သြင္းထားရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး နားလည္ထားတယ္။ အေျခခံဥပေဒတခုလုံးမွာ အဲသလို အာဏာပုန္းေတြ အမ်ားအျပားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ဝွက္ထည့္ထားျပီးျပီ။ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားၾကီးကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အျပီးသတ္တည္ေဆာက္ျပီးျပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေစာေစာကေျပာသလိုလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ခ်င္ရင္ ဦးပိုင္ ၊ MEC ဖ်က္၊ ေထြအုပ္စနစ္ဖ်က္၊ ဦးစီးဌာနထဲက စစ္ဗိုလ္ေတြကိုထုတ္၊ စစ္ဗိုလ္အတြင္းဝန္ေတြကို ျဖဳတ္၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ MRTV တို႔ရဲ့ စစ္ဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားလုံးကို ျဖဳတ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ နယ္လုံဝန္ၾကီးဌာနတို႔ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ပို႔၊ ကာလုံကိုဖ်က္သိမ္း၊ ကာကြယ္ေရးဦစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတလက္ေအာက္ပို႔၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာႏႈန္းကို ဖ်က္သိမ္း အဲဒီအလုပ္ေတြကို လုပ္ရလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကို မလုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူပဲ သမၼတလုပ္လုပ္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ အဲဒါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီသမၼတဟာလည္း အရုပ္ပဲျဖစ္မယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရွိသေလာက္ ေနာက္သမၼတလည္း အာဏာရွိမယ္လို႔ ထင္ရင္ သိပ္မွားပါလိမ့္မယ္။ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔လူမို႔ လုပ္ခြင့္ေပးထားတာပါ။

အဲဒီအရာေတြကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတက္လုပ္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူတို႔ေပးထားတဲ့ စစ္ယႏၱရားၾကီးကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းၾကီး ျဖစ္လာပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေပၚထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အရပ္သားမဆို သမၼတျဖစ္ရင္ အဲသလို ကံၾကမၼာမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ မလြဲဘူး။ အဲဒါေတြ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွ မထူးဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္က အာဏာရွင္စနစ္ပါပဲ။ သိၾကားမင္းတက္အုပ္ခ်ဳပ္လည္း သိၾကားမင္း အုပ္စိုးေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လာမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ျပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မျဖိဳဖ်က္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အလကားပဲလို႔ က်ေနာ္က ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြတ္ပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ဒီခ်ဳပ္ပဲ ႏိုင္ႏိုင္ ဘယ္သူႏိုင္ႏိုင္ ဘာမွ မထူးျခားႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အညစ္ခံရျပီး အႏိုင္မရဘူးဆိုရင္ေတာင္ မိတ္ေဆြတို႔ ဝမ္းသာသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရျပီး ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ လိုဏ္ဂူၾကီးထဲကို ဝင္သြားရင္ ဒီခ်ဳပ္ေတြ အာဏာရွင္ျဖစ္သြားတာကို မိတ္ေဆြတို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာေတြ႔ျမင္လာရဖြယ္ အလားအလာေတြရွိေနလို႔ပါပဲ။ ဒီလိုဏ္ဂူၾကီးဟာ ရုပ္ရွင္ထဲမွာေတြ႔ရတဲ့ ဇမ္ဘီဆိုတဲ့ ဖုတ္ေကာင္ေတြေနထိုင္ရာ လိုဏ္ဂူၾကီးနဲ႔ တူတယ္။ ဒီလိုဏ္ဂူၾကီးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္မွ လြတ္ေျမာက္မႈ အစစ္အမွန္ကို ရမယ္။ လိုဏ္ဂူၾကီးကို အတြင္းထဲဝင္ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ ဝင္သြားသူမွန္သမွ်ဟာ ဇမ္ဘီ ဖုတ္ေကာင္အျဖစ္နဲ႔သာ ျပန္ထြက္လာၾကဖို႔ရွိတယ္။

မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျပီး ျဖိဳဖ်က္ႏိုင္မယ့္နည္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဝမ္းနည္းစြာေျပာခ်င္ပါတယ္။ စိတ္ကူးမယဥ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။ တိုင္းျပည္နစ္နာလွပါျပီ။ ျပည္သူေတြေသလွပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔သာျဖိဳဖ်က္ႏိုင္ပါမယ္။ လူထုေတာ္လွန္ေရးသို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းတခုခုကသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖိဳဖ်က္ႏိုင္ပါမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္မယ့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူး။ လူထုေတာ္လွန္ေရးဟာ အားအထားသင့္ဆုံး တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

(အားလုံးၾကိဳက္သလို ရွယ္ႏိုင္ပါတယ္။ျခြင္းခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ကကိုေဇာ္ဝင္းရွယ္မယ္ဆိုရင္ေဇာ္ဝင္း ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း နဲ႔ အေမရိကန္ ေဇာ္ဝင္း အတူတူမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။)

ေဇာ္ဝင္း
၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း

Advertisements