အၿငိမ္းစား စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ နာရီ အတန္ၾကာ ေတြ ့ဆံု

ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ျဖစ္ သည့္ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္း
ေရႊ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ရ  NLD ပါတီ ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ သည္ ေန ျပည္ ေတာ္ ရွိ ကာကြယ္ ေရး ၀န္ ႀကီးဌာန
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ေန ရာ တစ္ခု တြင္ ေသာၾကာ ေန ့ က နာရီ အတန္ၾကာ
ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

ႏွစ္ ဖက္ စလံုး မွ ေတြ ့ဆံု မႈ ကို အတည္ ျပဳ ေျပာ ၾကား ျခင္း မရွိ ေသာ္ လည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အနီးကပ္ တာ၀န္ ရွိ သူ မ ်ား ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္း ၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ ခု လံုး မွ FNG ကို ျငင္းဆို ေျပာ ၾကား ျခင္း မရွိ ေခ ်။

ဒီဇင္ဘာ လ ၂ ရက္ေန ့ က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ရာ တြင္ တစ္နာရီ နီးပါး
ခန္ ့သာ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး ေဟာင္း ႏွင့္ ေန ့မြန္း တည္ ့ မွ ညေန
သံုးနာရီ ခန္ ့ အထိ နာရီ အတန္ၾကာ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္ ဟု သိရ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ရာ တြင္ အခ ် ဳ  ိ ့ အခ ်က္
မ ်ား ကို သေဘာ တူညီ မႈ မရ ရွိ ျဖစ္ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ထြက္ ေပၚ ၿပီး ေနာက္ ၄၈ နာရီ
အတြင္း မွာ ပင္ ဗိုလ္လ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဗိုလ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ သည္ အႏိုင္ရ ပါတီ ကို အာဏာ အလႊဲ အေျပာင္း ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍
ေဆြး ေႏြး ႏိုင္ သည္ ဟု သိရ ၿပီး ၊ တည္ရွိ ဆဲ (ဦးပိုင္) စသည့္ စစ္တပ္ အက ် ိဳး စီးပြား မ ်ား ႏွင့္
စစ္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ျဖစ္ ပ ်က္ ခဲ့သည္ မ ်ား ႏွင့္ ေဆြး ေႏြး ႏိုင္ ေျခ ရွိ သည္ ဟု သိရ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သူမ တစ္ဦး တည္းသာ ဗိုလ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ သီးသန္ ့
ေတြ ့ဆံု သည္ ဟု FNG မွ ယူဆရသည္။  

ဗိုလ္ခ ် ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ မေတြ ့ဆံု မွီ သီတင္း ပတ္ အနည္း ငယ္ အလို က ေျမးျဖစ္သူ ကို
ေနေရႊေသြးေအာင္ ႏွင့္ သီးသန္ ့ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ေသးသည္။

Advertisements

One response to “အၿငိမ္းစား စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ နာရီ အတန္ၾကာ ေတြ ့ဆံု

  1. Pingback: အၿငိမ္းစား စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ နာရီ အတန္ၾကာ ေတြ ့ဆံု - Myanmar Information Zo·

Comments are closed.