ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ပိုၿပီး ေတာ့ ေႏွးေကြးလာ ႏိုင္

စစ္ပြဲ ေတြ ၊ မတည္ ၿငိမ္ မႈ ေတြ နဲ ့ သဘာ၀ ေဘး အႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စီးပြား ေရး တိုးတက္ မႈ ႏႈန္း ဟာ ပို ၿပီး ေႏွးေကြး လာ ႏိုင္ တဲ့ သေဘာ ရွိ ေန
ေၾကာင္း စီးပြား တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဟာင္း တစ္ ဦး က FNG ကို ေျပာ ပါတယ္။

 
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္ အတြင္း မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ေတြ ၀င္ ေရက္ ခဲ့့ ေပမယ့္ အလုပ္ အကိုင္ ေနရာ အမ်ား အျပား ကို မဖန္ တီး ေပး ႏိုင္ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ အရြယ္ ေရာက္ လူငယ္ ထက္ ၀က္ ေက်ာ္ ေလာက္ ဟာ လစာ ၀င္ေငြ လုံး ၀ မရွိ တဲ့ အင္အား စု လို ျဖစ္ ေနတာ စီးပြား ေရး တိုး တက္ မႈ ႏႈန္း ပို ၿပီး ေႏွးေကြး ေစ ႏိုင္ တယ္ လို ့ သူ က ေျပာ ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ က အထည္ ခ ် ဳပ္ စက္ရံု ပိုင္ ရွင္ တစ္ဦး က ေတာ့ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြား မႈ ႏႈန္း ကို NLD အစိုးရ လက္ ထက္ မွာ မထိမ္း ခ် ဳပ္ ႏိုင္ တဲ့ အျပင္ ပို ဆိုးလာ တယ္။
 
လွ်ပ္ စစ္မီး မမွန္ ေတာ့ တခ် ိ ဳ ့ လုပ္ ငန္း ေတြ မွာ ႏိုင္ငံ ျခား က အမွာ စာ အတိုင္း လုပ္ မေပး ႏိုင္တာ ေတြ ရွိ တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ထပ္မွာ ဖို ့ ေတြ မလုပ္ ေတာ့ ဘူး လို ့ ေျပာ ပါတယ္။
 
NLD အစိုးရ လက္ထက္ မွာ အရင္ အစိုးရ လက္ထက္ က လို ပဲ အလုုပ္ အကိုင္ သစ္ ေတြ ကို မဖန္ တီး ေပး ႏိုင္ ဘူး လို ့ မႏၱေလး ၿမိဳ ့ က လူငယ္ တစ္ ဦး က ဖြင့္ ဟ ပါတယ္။
 
” အရင္ အစိုး ရ လိုပဲ၊ ဘြဲ ့ ရ ၿပီး လည္း အလုပ္ ရ ဖို ့ မလြယ္ ဖူး ” လို ့ ေျပာ ပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံ ျခား ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ေတြ မွာ စက္ရံု ၊ ဟိုတယ္ တို ့ လို ့ လုပ္ သား အင္အား အမ်ား အျပား ခန္ ့ထား ႏိုင္ တဲ့ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ေတြ အ၀င္ နည္းတာ၊ နည္း ပညာ ကုမၸဏီ ႀကီး ေတြ နဲ ့ အႀကီး စား စက္မႈ လုပ္ငန္း ႀကီး ေတြ အလံုး အရင္း နဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ကို ၀င္ေရာက္ မႈ မရွိ ေသးေၾကာင္း ကို ကမာၻ ့ ဘဏ္ သတင္း လႊာ မွာ ေဖာ္ ျပထား ပါတယ္။
 
ကမာၻ ့ စီးပြား ေရး တိုးတက္ မႈ ႏႈန္း တန္ ့ ေန တာ ရယ္၊ IMF က ၿဗိတိန္ ေငြ
ေၾကး နယ္ပယ္ ကို သတိေပးထား ခ်က္ နဲ ့ တရုတ္ စီးပြား ေရ း က ် တာ ေတြ ဟာ ျမန္မာ ကို ရိုက္ ခတ္ မႈ ရွိ တယ္။ တစ္ ႏွစ္ အတြင္း မွာ ေတာ ့ စီးပြား ေရး တိုး တက္ လာ ဖို ့ မျမင္ ေသးဘူး လို ့ စီးပြား တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဟာင္း က ေျပာ ပါတယ္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို အေမရိကန္ က အေရးယူ ပိတ္ ဆို ့ ထား မႈ ဖယ္ ရွား လိုက္ တဲ့ အခါ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကို ျပည္ပ က ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ေတြ ၀င္ ေရာက္ လာ မွာ ထက္ ျမန္မာ ျပည္ ထဲ က လုပ္ငန္း ရွင္ ေတြ ဟာ ေငြ ထုုပ္ ပိုက္ ၿပီး အေမရိကန္ ၊ ဥေရာ ပ လို ႏိုင္ငံ ေတြ ကို ထြက္ သြား မယ့္ သေဘာ ရွိ တယ္ လို ့ သူ က ထပ္
ေလာင္း ေျပာပါတယ္။
Advertisements