အာဆဒ္ ကို ဖယ္ရွား မယ့္ အေမရိကန္ ရဲ ့ စစ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈ စတင္

အေမရိကန္ အစိုး ရ ေရတပ္ တိုက္ေရယာဥ္ USS Ross နဲ ့ USS Porter ကေန တိုမာေဟာခ္ ဒံုးက်ဥ္ ၅၉ စင္း ကို ပစ္လႊတ္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွာ ဆီးရီးယား ျပည္သူ ေတြ က အာဆဒ္ကို ဆန္ ့က်င္ တဲ့ အံုၾကြ မႈ ၿပီး ေ
နာက္ မွအေမရိကန္ ရဲ ့ အင္အား အျပင္းထန္ ဆံုး စစ္ေရး အရ တိုက္ ခိုက္ မႈ
ျဖစ္ပါတယ္။
Screenshot 2017-04-07 00.55.31

Advertisements