ေဒါသ ထြက္ေန တဲ့ တိရိစာၦန္ ရံု အစုရွယ္ ယာ ၀င္ေတြ ျမင္းပု ေလး ကို အရွင္လတ္လတ္ က်ားစာ ေၾကြး

အာက္ပါ လင့္ တြင္ တိရိစာၦန္ ရံု အစုရွယ္ ယာ ၀င္မ်ား ျမင္းပု ေလး ကို အရွင္လတ္လတ္ က်ားစာ ေၾကြး ေနတာ ကို ၾကည့္ ရႈ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္
စိတ္ ႏွလံုး ထိခိုက္ ဖြယ္ရာ မ်ား ပါ၀င္ ပါတယ္။  သတင္း တင္ဆက္မႈ
2017-06-08 (6)
2017-06-08 (7).png

 

screen-shot-2017-06-07-at-4.04.50-pm_wide-e77918ecf7f3f786cf09871639f2657249055738-s1600-c85.png

Warning – Graphic (Live Donkey Feed Tiger in China Zoo

Advertisements