ကေနဒါ လက္ေျဖာင့္ တပ္ က IS အၾကမ္းဖက္ သမား ကို ႏွစ္မိုင္ခန္ ့ အကြာ က ေန ပစ္ထည့္ လိုက္ ႏိုင္ လို ့ ကမာၻ ့ စံ ခ်ိန္ခ်ိ ဳ း

မီတာ ၃၅၄၀ ၊ ႏွစ္မိုင္ နီးပါး ေလာက္ အကြာ အေ၀း က IS အၾကမ္းဖက္ သမား ကို ကေနဒါ စႏိုင္ပါတပ္ က အီရတ္ ႏိုင္ငံ မွာ အေသ ပစ္သတ္ ႏိုင္ ခဲ့ လို ့ ကမာၻ ့ စံခ်ိန္ ခ် ိဳး သြား ပါတယ္။

ယခင္ စံခိ်န္ ေဟာင္း ကို ၿဗိတိသွ် တပ္ က Craig Harrison က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ 338 Lapua Magnum ရိုင္ဖယ္ နဲ ့ ၂၄၇၅ မီတာ အေ၀း က ေန တာလီဘန္ တပ္ဖြဲ ့ တစ္ဦး ကို အေသပစ္ သတ္ ႏိုင္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻ ့ ထပ္တန္း စႏိုင္ပါ ငါး ဦးထဲ မွာ အေမရိကန္ က တစ္ဦး ၊ ကေန ဒါ က သံုး ဦး နဲ ့ အဂၤလန္ က တစ္ဦး ပါ၀င္ ပါတယ္။
အခု တစ္ခါ မွာ ေတာ့ ကေနဒါ လက္ေျဖာင့္ တပ္ က McMillan TAC-50 ရိုင္ ဖယ္ ကို သံုး ၿပီး IS တပ္မႈး တစ္ဦး ကို ေမလ အတြင္း မွာ က်ဥ္ဆန္ အထြက္ နဲ ့ ေသဆံုး မႈ ၁၀ စကၠန္ ့ပဲ အခ်ိန္ ယူ ၿပီး ဦး ေခါင္း ကို ထိမွန္ ေအာင္ အေသ ပစ္သတ္ ႏိုင္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
0621_po_sniper
wallpapermt
Advertisements