စီးပြား ေရး ပိတ္ဆို ့မႈ ေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ ေရး ဒီစီ အေျခစိုက္ ေလာ္ဘီမ် ား ကို ေၾကးႀကီး ေပး ၍ ငွား ရမ္း ရန္ စစ္တပ္ ေရာ ၊ NLD ပါ စီစဥ္ေန

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေမရိကန္ အစိုးရ မွ ပိတ္ဆို ့ ထားသည္ မ် ား အား လံုး ရုပ္သိမ္း လိုက္ သည္ မွာ တကယ္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ေက် ာ္ ေလာက္ပင္ ရွိေသးသည္။

 
သူ၏ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္ဆံုး ခါနီး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ အိမ္ျဖဴ ေတာ္ တြင္ ေတြ ့ဆံု ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ အိုဘားမား က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို ့ထားမႈ မ် ား ကို လံုး ၀ ဖယ္ရွား ေပး လိုက္ ျခင္း
ျဖစ္သည္။
 
ၾသဂုတ္ လ တြင္ စတင္ ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ် ာ လူမ်ိ ဳး မ် ား ကို ပစ္မွတ္ ထား
ေခ် မႈန္း တိုက္ခိုက္ ဖယ္ရွား ခဲ့ ျခင္း မ် ား က အေမရိကန္ က ျမန္မာ ကို
ျပန္လည္ ပိတ္ ဆို ့ ရန္ စီစဥ္ ေနသည့္ အခါ ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ပါ တီ ကို ဆား ႏွင့္ တု ိ ့ သလို ျဖစ္သြား ခဲ့ ရသည္။
 
စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့ ခံရ လွ်င္ အႏိုမ့္ဆံုးေတာ့ ေငြေစ်း က် ဆင္းကာ ျမန္မာ တို ့ အေခၚအရ ကုန္ေစ်း ႏႈန္း မ်ား တက္မည္။ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ ႏွင့္
တကြ ၊ ႏို္င္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ မ် ား ေလွ် ာ့ ပါးသြား ျခင္း ၊ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း ျမင့္ တက္ သြား ျခင္း စသည့္ စီးပြား ေရး၊ လူမႈ ေရး ၊ ႏိုင္ငံ ေရး
နယ္ ပယ္ မ် ား ကို အႀကီး အက်ယ္ ဂယ္ ရိုက္ခတ္ ႏိုင္သည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD အစိုးရ အေနျဖင့္ ထို ျဖစ္ရပ္ ကို အလြန္ ပင္ ေရွာင္ လႊဲ လိုသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့ ခံ ရ လွ်င္ NLD ၏ ပံုရိပ္ ပါ ပ်က္ ၿပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပင္ NLD ၏ ရလဒ္ တစ္မ်ိ ဳး တစ္ဖံု
ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ ေပသည္။
 
အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ က ျမန္မာ ကို ပိတ္ဆို ့ အေရးယူရန္ စီစဥ္ ေန ၿပီ ဟု အသံ ထြက္ လာ ခ်ိန္ တြင္ ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီ အတြက္ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ တြင္ အလုပ္ လုပ္ ေပး ေနသူ တစ္ခ်ိ ဳ ့ က
ပိုဒက္စတာ အုပ္စု ၊ DCI စသည့္ ေလာ္ဘီ ညႈိႏႈိင္း ေပး သူ အခ်ိ ဳ ့ ႏွင့္
ေတြ ့ဆံု ၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု FNG မွ ေလ့လာ သိရွိရသည္။
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု က ၎ တို ့ ပါတီ ေရး ႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္ မ် ား အတြက္ ေဒၚလာ ရွစ္သိန္း ခန္ ့သာ သံုး ခဲ့ ၾက ေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ အနည္း ဆံုး ေဒၚလာ သန္း ႏွင့္ ခ်ီ သံုး စြဲ ႏိုင္သည္ ဟု NLD ပါတီ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦး ႏွင့္ နီးစပ္သူ က FNG ကို ေျပာ ျပသည္။
 
တစ္ဆက္ တည္း ပင္ လွ်င္ သူ က ” စစ္တပ္ နဲ ့ ခရိုနီ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ကို က အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ငါး သန္း ေလာက္ သံုး ၿပီး ေလာ္ဘီ လုပ္ ဖို ့ စီစဥ္ ထား ၾက တယ္ ” ဟု ေျပာသည္။
 
ေငြေၾကး သံုးစြဲ ႏိုင္ သည္ ဆိုေစကာ မူ အေမရိကန္ ၏ ပိတ္ဆို ့မႈ ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ခဲ့ ဖူးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အရွိန္ အ၀ါ မ် ား မွာ အခု တစ္ခါ ေတာ့ ေမွးမွိန္ ေန ခ်ိိန္ ပင္ ျဖစ္သည္။
 
ပထမ တစ္ႀကိမ္ ပိတ္ဆို ့ မႈ မ် ား ကို သူမ ၏ ဒီမိုကေရစီ ေရး အနစ္နာ ခံခဲ့ မႈ မ် ား ကို သံုး ၿပီး ဖယ္ရွား ခဲ့ ေသာ္လည္း အခု တစ္ခါ တြင္ ေတာ့ ေငြေၾကး ေဒၚလာ သန္း ႏွင့္ ခ်ီ သံုး လွ်င္ ပင္ အေမရိကန္ က မပိတ္ ဆို ့ ပါဘူး ဟု မည္သူမွ် အာမ ဘေႏၱ မခံ ႏိုင္။
 
အကဲဆတ္ ေသာ ကမာၻ ့ႏိုင္ငံ ေရး အခ်ိတ္ အဆက္ မ် ား တြင္ ျမန္မာ က
ဘယ္လို ေက်ာ္ လႊား ႏိုင္ မည္ လဲ ဆိုသည္ ကို ေစာင့္ၾကည့္ ၾက ရံုသာ ရွိ
ေတာ့သည္။
Advertisements